06-01-2022

Så blev Messing Jens revet ned.

Så blev det dagen hvor Messing Jens blev nedrevet.
Vi skal nu videre.
Som jeg også fik fortalt til TV 2 Nord, vil vi gøre en stor indsats for at de oprindelige planer med musikskolen og kulturpladsen bliver til virkelighed.
Det er rigtigt at den i sidste budget blev udsat til 2023. Der arbejdes stadig i bygherre udvalg om en løsning der holder projektet inden for skiven.
Vi skylder vores musikskole som nu er genhuset i det gamle motel , som faktisk er dårligere end det de kommer fra.Et nyt hus.
De skal ikke bare spredes rundt omkring men have en central placering som Jernbanegade 27 er.
Vores musikskole er mere en bare musik. De tager også socialt ansvar – Sistema.
Visionen.
‘Et musisk skolesystem’
Investere i ALLE børn og unges trivsel, udvikling
og dannelse gennem musisk/æstetisk læring .
Forventet effekt:
Bedre trivsel, læring og udvikling
Forebyggende indsats
Bedre sammenhænge
Profilere Hjørring Kommune og Styrke bosætningen