16-05-2019

KULTUR OG FRITID 2019

KL’s Kultur- og Fritidskonference .
Med focus på FNs 17 Verdensmål.
Og hvordan kan man arbejde dem ind i Kultur og Fritid.