10-10-2019

BUDGET 2019

Så er der budgetforlig for 2020-2023.
Vi har indgået aftale med SF, Lokallisten og Enhedslisten. Dvs. en aftale der står 18 bag.
Ja vi hæver skat med 0,2% ,
Vi tilfører ialt 50 millioner mere til borgernær velfærd.
Dermed flere nominerings kroner til daginsitutioner .
Tilbage rul af varslede besparelser på folkeskolen.
Penge til det øgede udgiftspres på sundhed-ældre og handicap området.
Vi har sikret at UNGEGARANTIEN fortsætter så alle unge får en positiv destination
Med afsæt i Horisont og Handlekraft arbejder vi med FN’s 17 verdensmål som UNGEGARANTIEN falder lige ind i.
Vi holder anlægsprojekter tilbage, til senere start så vi kan holde en stabil kassebeholdning hen over perioden.
Vi iværksætter iniativer til at sikre at vi er rustet til at klare fremtidige budgetudfordringer som vi ved der komm