12-04-2018

1 SPADESTIK MULTIHAL TÅRS

Tilsagn fra blandt andet fonde, byfornyelsespulje, Hjørring kommune samt den store lokale opbakning har muliggjort byggeriet.

Det var især ønsket om at samle alle TUIs aktiviteter under en hat og ønsket om at udvikle Taarshallen fra kun at være en idrætshal til også at være et multihus der satte skub i planerne. Når huset står færdigt et års tid ud i fremtiden vil gymnasterne flytte fra skolens gymnastiksal og ind i den nye Multihal med springgrav, pomfritgrav og stortrampoliner. Dermed er alle TUIs aktiviteter og godt 1000 medlemmer samlet under et tag.