23-09-2021

BUDGET 2021

Så blev det sidste budget i denne periode aftalt.
Et samlet Byråd har indgået et budgetforlig, som sikrer et uændret serviceniveau i 2022 og fortsatte investeringer i udvikling i hele kommunen.
- Jeg er tilfreds med, at vi kan fastholde serviceniveauet. Det er vigtigt for vores borgere. Det er nemlig noget af det, der har en stor betydning, og som alle kan mærke i hverdagen. Derfor er vi i byrådet glade for at vedtage et budget, hvor det er lykkedes, siger borgmester Arne Boelt (S).
Budgetforliget sikrer finansiering af driftsudgifter til flere ældre og stigende udgifter til det specialiserede socialområde nærmere bestemt Børne- og Familieområdet og Voksenhandicap.
Med disse stigende udgifter kræver det, at der afsættes flere penge for at fastholde et uændret serviceniveau.
Derfor er der i 2022 tilført følgende i forhold til budget 2021:
5,1 mio. kroner til sundheds- og ældreområdet
16,7 mio. kroner til voksen- handicapområdet
9,1 mio. kroner til børne- og familieområdet
Også plads til investeringer
Hjørring Byråd arbejder med et langsigtet perspektiv på kommunens udfordringer og muligheder og realistiske flerårsbudgetter. Overskriften er “Horisont og handlekraft”. Det handler om at gå fremtiden proaktivt i møde og tænke langsigtet. Man skal så for at kunne høste.
Derfor indeholder budgettet også investeringer i en fortsat udvikling af hele kommunen, med et stærkt fokus på at være et attraktivt sted at besøge, bo, arbejde og drive virksomhed.
- I hele byrådet er vi enige om at prioritere investeringer. Vi har gennem mange år haft et stærkt fokus på udvikling og vækst. Vi vil investere os ind i fremtiden, så vi fastholder udvikling fremfor afvikling, siger borgmester Arne Boelt (S).
Budgetforliget for 2022-25 betyder, at det afgående byråd afleverer en sundere kommuneøkonomi, end det overtog i 2018.
Samtidig har det afgående byråd har også afdækket et fremadrettet udfordringsbillede, som viser vigende indtægter og stigende udgifter. Dette udfordringsbillede vil sammen med det realistiske budget for 2022 blive udgangspunktet for arbejdet i det nye byråd.