29-01-2021

Vi inviterede borgere med ind i udvalget.

HJØRRING: Borgere og politikere, der mødes omkring samme bord gennem et helt år. Det har været opskriften på en ny måde at arbejde på i Hjørring Kommune. I august 2019 blev to grupper med borgere og politikere sat i gang. Den ene gruppe, ”Boligliv”, har siden arbejdet med hvilke boliger vi i fremtiden skal bo i, og de forskellige måder vi vil bo på. Den anden gruppe, ”Kystliv”, har arbejdet med anbefalinger for udvikling af hverdagsliv og turismeliv for kommunens kyststrækning med Løkken i syd til Tversted i nord.

Grupperne har mødtes adskillige gange og det har for alle været en helt ny arbejdsform. På møderne er borgere og politikere blevet præsenteret for forskellige oplæg som input til de efterfølgende livlige og gode drøftelser i begge grupper.

- Det har været positivt at opleve, at borgerne var med hele vejen i processen. Ingen blev koblet af. Som borger var det spændende at være med helt inde i maskinrummet og få et indblik i de faglige og politiske mellemregninger. Alle lærer også noget nyt, når politikere, borgere og embedsværk deltager på lige fod i et mere fortroligt rum, siger Bjarne Holmberg, der er en af de borgere, der har været medlem af Boliglivsgruppen.

Det er politikere fra Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling der har været med i både Kystliv og Boligliv. Politikernes hensigt med at invitere borgerne med ind i det politiske maskinrum, er et ønske om at give borgerne mulighed for at komme tættere på demokratiet og dermed også med i den demokratiske proces. Udvalget har været meget optaget af at få en dialog og samspil mellem borgere og politikere, når det handler om at udvikle og tænke nyt.

- Det er jo borgerne, der er tættest på hverdagslivet i vores kommune, og de er eksperter i deres eget lokalområde. Erfaringerne med denne her måde at arbejde på, giver os politikere blod på tanden for vi får helt nye og anderledes perspektiver og idéer, når vi sætter os rundt om bordet med vores borgere siger Tim Jensen, formand for Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling.

- Jeg kan kun anbefale at politikerne også fremover på denne måde giver os mulighed for at blive engageret i vores kommune,og det giver også politikerne en god mulighed for at møde andre borgere end dem de måske normalt møder, siger Hege Lovise Aaen, der som borger, har været medlem af Kystlivsgruppen.

Begge grupper er nu færdige med deres arbejde. Resultatet er blevet en række anbefalinger, der er præsenteret for byrådet. Opgavegruppernes arbejde er nemlig ment som inspiration til byrådet i det fremtidige udviklingsarbejde