08-01-2018

Bygherreudvalgsformand.

Er blevet udpeget til bygherreudvalgsformand.

For Bindslev Børncenter