Lidt om hvad jeg stå for.

Mange unge i Hjørring Kommune er gået ud af folkeskolen uden en videregående uddannelse.

Jeg vil arbejde for, at de bliver samlet op og bliver så dygtige som de nu kan, uanset deres sociale baggrund.

En stor del af vores kommunes borgere bor i dag på landet og har deres dagligdag i oplandsbyer eller landsbyer Mit mål for landdistrikterne skal understøtte en afbalanceret udvikling, så både kommunens byer og landdistrikter er attraktive for såvel bosætning som erhvervsudvikling.

Det er mit mål at:

• landdistriktspolitikken sætter fokus på enkelte lokalområders kvaliteter og potentialer, og har et særligt fokus på erhvervs udvikling og bosætning.

• muliggøre bosætning og revitalisering af udvalgte landsbyer under hensyntagen til, at adgangen til og beskyttelsen af natur, miljø, landskaber og kyst områder sikres

• understøtte muligheder for at drive erhverv i landdistrikterne.

• klarlægge betydningen af et bæredygtigt foreningsliv for kommunens lokalsamfund.

• vedligeholde en fornuftig infrastruktur. 

FREMTIDEN ER VI FÆLLES OM

 

 

FIRE ÅR MERE TIL FAR TIL FIRE.

KAMPAGNE VIDEO.

(tryk på FIRE ÅR MERE)

 

 

 

 

 

Så er der lagt op til kommunalvalg 2021.

 

 

FACE BOOK https://www.facebook.com/stemtimjensen/

             


.
FØLG MED HER PÅ SIDEN

Tim Jensen. 51år.

Uddannet mekaniker.Arbejder som Servicechef.

Sidder i min anden periode i Hjørring Byråd.

Er Formand for Udvalget Stratigisk by-og landdistriktsudvikling.

Sidder i Børne-Fritid og undervisningsudvalget.

Bor i Tårs.Gift, far til fire piger.